Company News

  • Prednosti i nedostaci različitih guma

    Prirodna guma NR (Natural Rubber) izrađena je od lateksa iz kolekcije Rubber tree, polimera je izoprena. Ima dobru otpornost na habanje, visoku elastičnost, lomnu čvrstoću i izduženje. Lako stari u zraku, a zagrijavanjem postaje ljepljiv. Lako se širi i rastvara u mineralnim uljima ...
    Čitaj više
  • Guma je visoko elastičan polimerni materijal s reverzibilnom deformacijom ......

    Guma je visoko elastičan polimerni materijal s reverzibilnom deformacijom. Elastičan je na sobnoj temperaturi i može izazvati velike deformacije pod djelovanjem male vanjske sile. Nakon uklanjanja vanjske sile, može se vratiti u prvobitno stanje. Guma je potpuno amorfna tvar ...
    Čitaj više